Böyük Qayıdışa dair Dövlət Proqramının icrasına nəzarət həyata keçiriləcək

İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair Dövlət Proqramının icrasına nəzarət və hesabatlılıq Portalı formalaşdırılacaq.

APA xəbər verir ki, bu, Baş nazir Əli Əsədovun “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 16 noyabr tarixli 3587 nömrəli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi barədə” sərəncamında əksini tapıb.

Sərəncama əsasən, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi:

– Proqramda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası üzrə işlərin gedişinə nəzarətin effektiv təmini məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə birlikdə “İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair Dövlət Proqramının icrasına nəzarət və hesabatlılıq Portalı”nın (bundan sonra – Portal) formalaşdırılmasını 3 (üç) ay müddətində təmin etsin;

Portalda Nazirlər Kabinetinin təqdimatı əsasında Proqramda qeyd olunmuş tədbirlərlə bağlı icraçı orqanlar (qurumlar), iqtisadi rayonlar, şəhər və rayonlar, habelə obyektlər üzrə icra müddətlərini (illər üzrə bölgüsü), layihələrlə bağlı (texniki-iqtisadi, ekspertiza və s.) məlumatları və digər zəruri göstəriciləri təsnifatlandırmaqla, mövcud vəziyyət barədə informasiyaları, aidiyyəti foto və videomaterialları, habelə iri layihələrə münasibətdə birbaşa (onlayn) kamera müşahidəsini təmin edən sistemdə hesabatlılığa imkan verən müvafiq bölmələrin yaradılmasını təmin etsin;

Proqramda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının monitorinqini aparıb, nəticəsi barədə məlumatları ildə iki dəfə, hər ilin mart (2024-cü ildən) və sentyabr aylarının 25-dək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin;

Proqramda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının qiymətlən-dirilməsini aparıb, nəticəsi barədə məlumatları 2025-ci və 2027-ci illərin mart ayının 25-dək Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

Proqramda nəzərdə tutulmuş işlər üzrə əsas icraçı orqanlar (qurumlar) aşağıdakıları təmin etsinlər:

– bu Sərəncamda göstərilən məlumatların ayda bir dəfə, hər ayın 5-dək Portalda yerləşdirilməsini;

– Proqramda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin aidiyyəti üzrə icrası məqsədilə rəhbərlərinin müavinlərindən ibarət məsul şəxslərin təyin edilməsini və bu barədə məlumatın Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmasını;

– Proqramda nəzərdə tutulan icra müddəti iki il və daha artıq müddəti əhatə edən tədbirlərin nəticə indikatorları üzrə hədəf göstəriciləri də müəyyən edilməklə, həmin müddətlər çərçivəsində illər üzrə bölgüsünün Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmasını;

Proqramın həyata keçirilməsi ilə bağlı görülən işlər və nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra vəziyyəti barədə monitorinqin və qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə ünvanlanması üçün Nazirlər Kabinetinə ildə iki dəfə hər ilin yanvar (2024-cü ildən) və iyul aylarının 25-dək məlumatların təqdim edilməsini.

Maliyyə Nazirliyi Proqramda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin monitorinqinin və qiymətləndirilməsinin sifarişi və Portalın yaradılması xərclərinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görsün.

Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi Proqramda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının monitorinqinin və qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi ilə müvafiq müqavilənin bağlanılmasını təmin etsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *